ชื่อวัด : วัดพวกช้าง
 
เจ้าอาวาส : พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร
 
ประวัติวัด และ กิจกรรม:


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

               วัดพวกช้างเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  สร้างในสมัยราชวงศ์มังราย  ตั้งอยู่ทิศอาคเนย์เฉียงเวียงใต้เวียงหลวง  ใกล้แจ่งกะต๊ำ  เป็นวัดขนาดเล็ก  ชั้นนราษฎร์  ได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังราย  สมัยพม่าปกครองประเทศล้านนา  สมัยกรุงธนบุรี  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน   


               วัดพวกช้างมีพระปลัดรุ่งโรจน์  ฐานวีโร  เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  จนถึงปัจจุบัน  และได้พัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างศาลาบาตร  ซึ่งเป็นศาลาบาตรที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  ในรูปแบบศิลปะล้านนาประยุกต์ 


  วัดพวกช้าง  เลขที่ ๒  ถ.ศรีดอนไชย  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โทร.๐๘๙-๗๕๙๐๓๒๔
(คณะผ้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ภาพ  วิดีโอ  และงานต่างๆ ในเว็บไซต์นี้
ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปทำซ้ำ  ดัดแปลง  หรือแก้ไข  เพื่องานอื่นใด
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางคณะผู้จัดทำเท่านั้น  โทร. 090-1656195)


 
โบราณสถาน :

             วัดพวกช้างมีพระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างศาลาบาตร ซึ่งเป็นศาลาบาตรที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบศิลปะล้านนาประยุกต์


วัดพวกช้าง เลขที่ ๒ ถ.ศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่โทร.๐๘๙-๗๕๙๐๓๒๔


                          กิจกรรม ดีดี ของทางรัฐบาลกับชุมชนวัดพวกช้าง นำโดยพระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวิโร พร้อมกับผู้นำชุมชน
คุณแม่ประไพ ได้นำกิจกรรมดีดีเข้าร่วมโครงการ SML กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ขอให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้เงินเข้ากองทุนในเร็ววันด้วย สาธุ

ขอเชิญสาธุชนร่วมกันเข้าวัดทำบุญภาคกลางคืนได้ที่วัดพวกช้าง
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน โดยเฉพาะวันเสาร์ ถนนคนเดินวัวลาย เปิดถึง 23.00 น.
1. เฟื้อง หรือ โคมไฟในบรรยากาศตอนกลางคืน

2. บริเวณภายนอกศาลาบาตรยามค่ำคืน

3. บรรยากาศโดยทั่วไป สงบ และสวยงาม  สร้างความสบายตา  สบายใจแก่ผู้มาเยือน

4. ศาลาบาตรที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจประทานพร

5. การจุดประทีปเพื่อรับโชค สะเดาะเคราะห์ (สามารถฝากให้ทางวัดดำเนินการจุดบูชาให้ได้)

6. พระเจ้าทันใจในมุมต่าง ๆ ยามราตรี

7. การจุดประทีป บูชาเทวดา

8. สวนน้ำในยามค่ำคืน

9. พระพิฆเนศวรประดิษฐานอยู่ภายในศาลาบาตร

10. โคมไฟตุงที่ใช้ประดับในศาลาบาตร

11. พระราหูประดิษฐานข้างหอระฆัง


12. บริเวณโดยรอบวัด   ประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตาเณรน้อยในอิริยาบทต่าง ๆ

13. ศาลาเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ด้านหน้ากุฏิ

14. เทวดารักษาเจดีย์บริเวณหลังวัด

15. สวนหลังวัด บริเวณเจดีย์ ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ และนั่งภาวนาอธิษฐานจิตทุกวันโกน (หรือวันดาคัว) ของคนเหนือ

16. บริเวณทั่วไปหลังวิหาร

17. ตุ๊กตาเณรเรียงราย 2 ข้างทางเดิน

18. ภายในวิหารในเวลาค่ำคืน

19. สัตตบรรณหรือเชิงเทียนแบบล้านนา

20. บุษบกที่ทางวัดจัดทำไว้สำหรับประดิษฐานพระธาตุเพื่อให้สาธุชนสักการะบูชา
  ทุกภาพที่ท่านได้ชมนั้นเป็นสิ่งที่ทางวัดได้รับ   จากการเป็นเจ้าภาพทำบุญจากสาธุชนทุกท่าน
จึงทำให้ทางวัดได้พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สวยงามได้ตามลำดับ

หอระฆัง วัดพวกช้าง ถนนศรีดอนชัย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        วัดพวกช้าง โดยการนำของ ท่านพระครูธรรมรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาส  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าวัด และ ปรับปรุงตัวอาคารกุฏิหลังเดิม เพื่อให้เป็นที่พักอาคันตุกะ โดยทุนทรัพย์ที่ใช้ในการปรับ ปรุงครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก ท่าน เจ้าคุณพระวิสุทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี กรุงเทพฯ ได้ เมตตาเป็นองค์ประธานในการจัดตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้

       สำหรับที่พักอาคันตุกะของวัดพวกช้างนั้น ได้เน้นในรูปแบบ ศิลปะแบบล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งภายนอกหรือภายใน การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หรือการจัดประดับตกแต่งด้วยภาพวาด ก็จะเน้นในรูปแบบศิลปะของ ล้านนาทั้งสิ้น ทั้งนี้ท่าน
พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร กล่าวว่า... เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะรูปแบบของล้าน นาเอาไว้ และยังเป็นการเผยแพร่งานด้านศิลปะเหล่านี้ให้กับแขก ผู้มาพัก ได้เห็นความงดงามและเห็นคุณค่าของศิลปะล้านนาด้วย...

                  ห้องพักรับรองของวัดพวกช้าง ที่ได้ดำเนินการตกแต่งภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการนำของท่านพระครูธรรมรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดพวกช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ห้องพักรับรองแห่งนี้ ถวายการต้อนรับพระมหาเถรานุเถระ ในการมาตรวจเยี่ยมหรือเยี่ยมชมวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะใช้ห้องพักรับรองนี้เป็นที่พักรับรอง และเพื่อเป็นการสนองงานของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

         ธรรมมาสน์ทรงล้านนา
        โดย พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) ถวายไว้ ณ วัดพวกช้างเนื่องในงานทำบุญอายุครบ ๔๒ ปี พระครูธรรมรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดพวกช้าง
ในโอกาสนี้พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร พร้อมคณะศรัทธาวัดพวกช้าง ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตที่เมตตาของพระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต ที่ได้น้อมนำธรรมมาสน์นี้มาถวายไว้ ณ วัดพวกช้าง


ธรรมมาสน์ทรงล้านนา ถวายโดย พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิตเจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง)

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร


ภูมิทัศน์ภายในวัด
ภาพบรรยากาศอันงดงามของวัดพวกช้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com