หมวดข่าว :
 

วันที่ : 0000-00-00
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
tBGsaehilHCEPzBSP
วันที่ : 0000-00-00
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี

วันที่ : 0000-00-00
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
XpUawmylEa
วันที่ : 0000-00-00
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี

วันที่ : 0000-00-00
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
 
ข่าวสารทั้งหมด
รายการข่าวสาร [หน้า 6/ 38]
 
 
  tBGsaehilHCEPzBSP
 
  XpUawmylEa
 
  TODDAcaRvGHrhM
  Mr.
  Mr.
  Mr.
  จุลกฐิน ณ วัดหางดง วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม - วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  กฐินสามัคคี ๑๓ สายบุญสมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ ณ สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  กฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  กฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  กฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดประทานพร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
  พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะวัดพระธาตุผาเงา
  กฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ สมทบทุนสร้างวิหาร มณฑปประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุดอยน้อย
  พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม คณะผู้บริหารฯ เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล
  โครงการเทศกาลเข้าพรรษาพาครูเข้าวัด ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  โครงการธรรมะเพื่่อประชาชน โดยเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง ร่วมกับคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน ณ วัดหางดง
  ประเพณีช่วงวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ๕๗ ณ วัดพระธาตุผาเงา
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้โอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2557
  พิธีอธิฐานเข้าพรรษา ณ วัดพระผาเงา
  พิธีคารวะพระมหาเถระของคณะสงฆ์อำเภอเชียงแสน ณ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย
  คุณธมลวรรณ นันท์ทเมธากุล พร้อมคณะ นำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไปส่งมอบให้พี่น้องทหารและเจ้าหน้าที่
  ตัวแทนจากโรงพยาบาลดอยไตแลง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ได้เดินทางมารับมอบไม้เท้าค้ำยันสำหรับผู้ป่วยและผู้
  พระครูสภาพรเขมกิจ เป็นตัวแทนส่งมอบไม้เท้าค้ำยัน เพื่อนำไปรวบรวมส่งมอบให้กับ
  ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และฉลองปริญญาบัตรพัดยศ พระมหาสมพงษ์ มหาวีโร ณ วัดพระธาตุดอยน้อย
  โครงการอบรมภาคปฏิบัติการทำยาสมุนไพร ครั้งที๔/๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย
  ธรรมโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2557
  วัดพระธาตุดอยน้อยเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และแสดงมุทิตาจิต ฉลองปริญญาบัตรพัดยศ
  กิ๋นหอม ต๋อมม่วน ดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2557:สหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง (เชียงใหม่) ณ ม่อนคาเฟ่ ม่อนระมิงค์
  พระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน ตรวจวัดวังซาง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  พิธีเข้าปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 37 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  พิธีบรรพชา-อุปสมบท พระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  งานทำบุญวันพญาวัน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  ประเพณีรดน้ำดำหัว เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน และพระมหาเถระอำเภอเชียงแสน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
  พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อบรมธรรม นำบุตร-หลาน สู่ร่มกาสาวพัสต์ ณ วัดพระธาตุสุนันทา ตำบลแม่หอพระ
  พิธีทำบุญสืบชะตาและพิธีตั้งเสาเอกศาลาเอนกประสงค์ ณ วัดแม่ขะจาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
  พิธีแต่งตั้งพระฐานานุกรม และพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดติยะสถาน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง
  งานเข้าปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 37 ณ วัดพระธาตุผาเงา
  ขอเชิญร่วมงานเข้าปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุผาเงา
  รายการลานนาทอล์คเยี่ยมโรงพยาบาลดอยไตแลง
  รายการลานนาทอล์คบริจาคสิ่งของที่จำเป็นภายใต้โครงการ คนไทยใจแสนดี
  งานฉลองวันชาติ ชาวไทใหญ่ ครบรอบ 67 ปี
  งานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
  ทำวัดสวดมนต์ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วิหารหลวงพ่อผาเงา วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  งานบวชพราหมณ์ศีลจาริณี งานบุญข้าวจี่ ตักบาตรมาฆบูชา งานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ วัดพระธาตุผาเงา
  เจ้าคุณพระพุทธิญาณมุนี เดินทางแสวงบุญ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ นครเชียงตุง
  พิธีทำบุญตักบาตร วันต๋านข้าวใหม่ วัดพระธาตุผาเงา
  งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสบคำและโรงเรียนที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุผาเงา
  เจ้าคุณพระพุทธิญาณมุนี พาคณะพระนิสิตไหว้สาพระธาตุเจ็ดยอด และกราบไหว้พระอุโบสถ พร้อมกับรับบิณฑบาตร
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาแบบล้านนา และทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่วิถีไทย วัดพระธาตุผาเงาฯ
  บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
  พิธีถวายมุทิตาจิต พระครูปัญญาวิเชียร เนื่องในโอกาสที่รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิจิตรธรรมรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชลธาร และอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
  งานอุทิศส่วนกุศลให้พระมหาเถระที่สร้างพระไตรปิฎกของชาวไทยใหญ่ ณ วัดติยะสถาน
  ผ้าป่า ประจำปี 2556 โดยคุณพุฒิพัฒน์ เชาว์เจริญศิริ ถวาย ณ วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง) ต.ขุนคง
  กฐินสามัคคี 9 สายบุญ มหากุศล ณ สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ อ.แม่ริม
  กฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ถวาย ณ วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง) ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  กฐินพระราชทาน วัดแสนเมืองมาหลวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  กฐินสามัคคี เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ณ วัดประทานพร
  พิธีวางศิลาฤกษ์วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
  กฐินพ่อบุญช่วย ไชยวงค์ พร้อมครอบครัว บุตรหลาน ญาติมิตร และสาธุชนทุกท่าน ณ วัดแม่ริม ต.ริมใต้
  พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อ.ดอยหล่อ
  พิธีทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาและตานสลากภัตต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดติยะสถาน (ไทใหญ่)
  พิธีตานก๋วยสลาก (สลากภัตต์) ประจำปี ๒๕๕๖ วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง
  โครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน นิสิต (คฤหัสถ์) ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์มรณภาพ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ที่ รพ.สมิติเวช สิริอายุรวม 85 ปี
  พิธีมอบพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช
  พิธีถวายการต้อนรับ พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ พระเทพประยัติ ณ วัดเจ็ดยอด
  พระครูวินัยธรชัยวรวงศ์ อิทธิมนฺโต เจ้าอาวาสวัดประทานพร นำนางสาวศรีนิล ปัญญา เข้าพบ ดร.เจ้าดวงเดือน
  ปอยส่างลอง ณ วัดติยะสถาน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2556
  ปอยส่างลอง ณ วัดติยะสถาน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 เมษายน 2556
  ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุและพิธีสะเดาะนพเคราะห์ประจำปี ณ วัดเชียงยืน ตำบลศรีภูมิ
  ปอยส่างลอง ณ วัดติยะสถาน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 เมษายน 2556
  ปอยส่างลอง ณ วัดติยะสถาน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2556
  ปอยส่างลอง ณ วัดติยะสถาน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2556
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพไวยาวัจกรวัด จ.เชียงใหม่ ตามโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำสังคมจิตสาธารณะ
  พิธีทำบุญปอยหลวงฉลององค์ “พระเจดีย์ศิริอายุวัฒนมงคลศรีพิงค์เมืองเชียงใหม่” และเสนาสนะวัดวัดประทานพร
  หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ทรงถวายเครื่องสักการะมุทิตาจิตแด่ พระครูวินัยธรชัยวรวงศ์ อิทธิมนฺโต
  พระครูสถาพรเขมกิจ พร้อมคณะ เดินทางศึกษา-ดูงาน และนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
  พระเทพปริยัติ เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทพระภิกษุ ๑ รูป ณ วัดพันตอง ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน
  พิธีมอบตราตั้งพระฐานานุกรม ในพระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดประทานพร ตำบลสุเทพ
  พิธีอบรมสมโภช พุทธาภิเษก องค์พระธาตุเจดีย์ ณ วัดประทานพร วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ช่วงค่ำ)
  พิธีอบรมสมโภช พุทธาภิเษก องค์พระธาตุเจดีย์ ณ วัดประทานพร วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ช่วงเช้า)
  พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างกุฏิสงฆ์พรหมนิมิตสัทธาสามัคคี ณ วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง) ต.ขุนคง
  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะทหารอากาศ พลอากาศเอก สกฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ พร้อมคณะ ทอด ณ วัดประทานพร
  พิธีถวายการต้อนรับ พระครูสุกิจสานิวิฐ (แสวง ฐิตสาโร) เจ้าคณะตำบลหางดง เจ้าอาวาสวัดหางดง
  พระมหาวิตัน วชิรญาโณ ร่วมเดินทางนำพระประธานไปประดิษฐาน ณ วัดเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา
  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลชะตาราศี เดช อำนาจ บารมี ณ วัดเชียงยืน
  พิธีฉลองสมโภชพระเจ้าอินทร์สาน วัดสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  ขบวนแห่พระเจ้าอินทร์สาน เนื่องในโอกาสที่ทางวัดสันป่ายาง จะจัดพิธีฉลองสมโภชพระเจ้าอินทร์สาน
  พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ทอด ณ วัดประทานพร
  พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ทอด ณ สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ ตำบลริมเหนือ
  หลวงพ่อท่านพระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต เมตตาอธิษฐานจิตนั่งปรก พิธีเททองหล่อองค์พระประธาน ณ วัดพวกช้าง
  พิธีทำบุญจุลกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย
  ประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพกฐิน โดยการนำของ พ.ต.อ.ปราโมทย์ ไชยชิต พร้อมคณะผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน
  โครงการพระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาไทยที่ยั่งยืน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีสามีจิกรรม เนื่องในวันออกพรรษา ปี ๒๕๕๕ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  กำหนดการตรวจสภาพวัด เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
  พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ
  กำหนดการตรวจเยี่ยม สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๒๔-๒๕-๒๖-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โปรดเมตตาตรวจเยี่ยมวัดผาลาด ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  การประชุมพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕
  พิธีตานก๋วยสลาก ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดหางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
  พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมเหตุอัคคีภัยไหม้กุฏิสงฆ์ วัดพระนอนขอนม่วง
  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าอาคารสงฆ์อาพาธ “สุจิตฺโต” ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  พระครูสุทธิจิตตาภิรัต พร้อมคณะศรัทธาวัดหมื่นสาร ขอเชิญร่วมทำบุญถวายต้นเงิน เพื่อสร้างพระพุทธรูปประจำ
  โครงการธรรมทูตสัญจร คณะสงฆ์อำเภอแม่แตง ณ วัดสันป่ายาง
  พิธีมอบประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง
  ประชาชนชาวไทใหญ่จัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ วัดติยะสถาน (ไทใหญ่)
  โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวรธรรมคติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
  พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ ภาค ๖ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
  พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายสาธารณูปการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเหตุไฟไหม้กุฎิเจ้าอาวาส
  ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการจัดงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ฯลฯ
  พระเทพปริยัติ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ วิหารวัดห้วยฮ่อม ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
  ภาพบรรยากาศที่งดงามของวัดท่าใหม่อิ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
  พิธีอุปสมบทพระภิกษุ ๔๔ รูป ในโครงการพระพุทธชยันตี ณ วัดพระธาตุดอยหล่อ
  พิธีบวชศีลจาริณี ณ วัดพระธาตุดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  พิธีสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดพระธาตุดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และนายจำเริญ กำหนดเขตวิสุงคามสีมา
  พิธีทำบุญสรงน้ำพระธาตุ (กองมู) วัดติยะสถาน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ๘ เป็ง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระโพธิรังษี (พายัพ กาวิยศ) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  งานทำบุญอายุวัฒนมงคลและพิธีสืบชะตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล พระครูกัลยาณวัตรสุนทร ณ วัดสันปูเลย
  งานพิธีสาธยายพระไตรปิฏกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  คุณไมค์ ภิรมย์พร นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เข้ารับบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
  พิธีอุปสมบทพระภิกษุ ณ วัดพันตอง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีสามีจิกรรม เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ว
  ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุและพิธีสะเดาะนพเคราะห์ประจำปี ณ วัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ ทอด ณ วัดประทานพร
  ภาพบรรยากาศพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๕๕ วัดติยะสถาน (ไทใหญ่) ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดแม่สาหลวง แม่ริม
  พระครูสถาพรเขมกิจ เจ้าอาวาส วัดพันตอง เดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศญี่ปุ่น
  พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี และร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕
  พระมหาชูชาติ ญาณวีโร นำคณะศรัทธาร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
  พระสงฆ์ สามเณร พร้อมคณะศรัทธาประชาชน วัดทรายมูล ประกอบพิธีเวียนเทียน
  พิธีเททองหล่อพระพุทธศรีรัตนตรัยคุณากร วัดสมเด็จดอยน้อย ต.แม่สา อ.แม่ริม
  พระครูกัลยาณวัตรสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันปูเลย ปรับพัดยศที่เจ้าคณะอำเภอแม่แตง ชั้นโท
  วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  พิธีถวายทานเสนาสนะต่างๆ กุฏิ หอฉัน และศาลาวัฒนคุณ วัดพันตอง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ หนเหนือ ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด พุทธศักราช ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๗๐๐ รูป
  พิธีห่มผ้าพระธาตุ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  งานปอยหลวงศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ
  พิธีแห่ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอแม่แตง พระครูกัลยาณวัตรสุนทร วัดสันปูเลย ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
  พิธีทำบุญฉลองวิหาร (ปอยหลวง) สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ (บ้านเกาะ) หมู่ที่ ๔ ตำบลริมเหนือ
  พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อท่านพระครูมงคลวิทิต อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีปิงเมือง ตำบลหายยา
  พระเทพปริยัติ เป็นประธานผูกพัทธสีมาวัดแม่ตาด ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านกลาง ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางส่ง นางนฤมล ปาลวัฒน์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญฉลองตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปาย พระมหาสม
  พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร และ คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร
  พิธียกช่อฟ้าฯ-บรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๔๗ ปี พระครูนันทเจติยาภิบาล
  งานปอยหลวงฉลองศาลาเฉลิมพระเกียติ และศาลาสำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอแม่แตง กุฏิรับรองชุ่มเย็น และเสนาสนะฯ
  พิธีถวายการต้อนรับ พระเทพปริยัติ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวา
  การประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด-อำเภอ และเลขานุการ คณะสงฆ์ภาค ๗ ประจำปี ๒๕๕๔
 
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย ณ วัดพิชยตาติการาม เขตคลองสาน
  ป่าเวณียี่เป็ง เวียงพิงค์เจียงใหม่ สร้างพระใหญ่วันเดียวเสร็จ ณ วัดเชียงยืน เดชเมืองเชียงใหม่
  งานปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินผาเงา ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  พิธีตั้งธรรมหลวง ข่วงธรรมยี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๔ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ณ วัดหางดง
  พิธีทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๔ ทอด ณ สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ ตำบลริมเหนือ
  งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง)
  วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  คณะสงฆ์เชียงใหม่ ร่วมกับ มจร.เชียงใหม่ และประชาชน เดินทางมอบสิ่งของพื้นที่พิจิตร และนครสวรรค์
  พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ทอด ณ วัดหางดง
  พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย
  พระราชเขมากรและคณะ เดินทางไปมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขต อ แม่แจ่ม
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยน้ำท่วมตามโครงการวัดช่วยวัด
  งานประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๖ ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  พระครูกัลยาณวัตรสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันปูเลย พร้อมคณะ เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย
  พระครูสถาพรเขมกิจ ร้านวิทยุสื่อสาร ร่วมกับรายการลานนาทอล์ค ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของช่วยน้ำท่วม
  พระครูสถาพรเขมกิจ พร้อมคณะสงฆ์ ชม. เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านก๋ายน้อย
  การประชุมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) คณะสงฆ์ภาค ๗ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง
  ขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วม (วันที่ ๒๙ กย. ๕๔) ยังวัดต่างๆ ที่เราสามารถติดตามได้ดังนี้
  วันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชเขมากร เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ครบ ๖๙ ปี ๔๙ พรรษา
  ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตต์) ณ วัดสันปูเลย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  โครงการธรรมทูตสัญจรตำบลแม่แตง ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดสันปูเลย
  พิธีทำบุญทักษิณานุประทาน ปีที่ ๑๐ แด่ เจ้าคุณพระโพธิรังษี และงานทำบุญตานก๋วยสลาก ณ วัดพันตอง
  ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเจดีย์ดวงดีสะหรี๋มหามงคล วัดดวงดี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
  พุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๔ ณ วัดดวงดี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
  พุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๔ ณ วัดบุปผาราม (ทุ่งหัวช้าง) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
  โครงการ “ธรรมะสัญจร” ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดน้ำตกแม่สา
  สรุปการประชุมฯ คณะกรรมการดำเนินการ (เพิ่ม) โครงการยกวัดร้าง ๙ วัด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
  ผวจ.เชียงใหม่ ตรวจพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม พื้นที่หมู่ 3 บ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง
  ประกาศแต่งตั้งเพิ่มกรรมการดำเนินการสร้างวัด ๙ วัด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
  ประเพณีทำบุญสลากภัตต์ (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดพวกช้าง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  วัดหางดงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔
  วัดหางดงร่วมกับ อบต.หางดง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
  พระราชเขมากรและคณะศรัทธาวัดพันตองขอเชิญร่วมทำบุญทักษิณานุประทานและทำบุญตานก๋วยสลาก
  ความคืบหน้าการบูรณะศาลาวัฒนคุณ ศาลาแดงที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดพันตอง
  ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตต์) ณ วัดช่อแลพระงาม ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  งานทำบุญงานสลากภัตต์ (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดหางดง ต.หางดง จ.เชียงใหม่
  ภาพการเริ่มต้นก่อสร้างฐานรากพระอุโบสถวัดสมเด็จดอยน้อย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  วัดสมเด็จดอยน้อย เข้าร่วมโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา ๒๕๕๔ กับมูลนิธิวัดพระธรรมกาย
  วัดสมเด็จดอยน้อยจัดกิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี ๒๕๕๔ ณ วัดสมเด็จดอยน้อย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
  กิจกรรมการแข่งขันภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ, บาลี, จีน, ญี่ปุ่น) ณ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา อำเภอแม่ริม
  วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ. เชียงราย เชิญร่วมงาน ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินผาเงา
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประทานสัมโมทนียกถา เนื่องในงานฉลองเปรียญธรรมประจำปี ๒๕๕๔
  พระราชเขมากร เมตตาให้โอวาทผู้มาปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา วัดติยะสถาน (ไทใหญ่) ตำบลสันมหาพน
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในศาสนสถานจังหวัดเชียงใหม่
  งานฉลองเปรียญธรรมมุทิตาจิตพระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีได้ ในสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๔
  คณะสงฆ์อำเภอแม่แตง ประกอบพิธีสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๔ ณ วัดติยะสถาน (ไทยใหญ่)
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา
  บัญชีรายรับ/จ่าย จัดหาทุนเพื่อสร้างวัด ๙ วัด ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา
  พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ ณ วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (บ้านกลาง)
  พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ ศรีปิงเมือง
  พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ ละโว้
  พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ นันทาราม
  พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดหมื่นสาร
  พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดศรีสุพรรณ
  การเตรียมสถานที่สำหรับญาติโยมมาปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ วัดติยะสถาน ไทยใหญ่ อ.แม่แตง
  ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ถวายพระประธานและผ้าป่า ณ อาศรมบ้านห้วยฮ่อม ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อส่งไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ประสบ
  พระครูวิจิตรธรรมรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดศรีชลธาร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรี
  พระครูปัญญาวิเชียร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าสำนักสงฆ์ร่มไทรคำ เป็นพระอุปัชฌาย์
  พิธียกช่อฟ้า ศาลาปฏิบัติธรรม พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเศรษฐีทันใจทรงเครื่อง
  แร่ธาตุปรับมรดกของ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่วัดพระธาตุดอยน้อย
  พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ โดยพระมหารัชมังคลาจารย์
  โครงการงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๔
  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม และจริยธรรม ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
  กิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔
  กิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชา ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
  โครงการก่อสร้างหอพระบรมฉายามหาราชพุทธิรังสรรค์ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
  บรรยากาศงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และขบวนแห่นมสด ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
  โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๔
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รวมจำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
  พระครูสถาพรเขมกิจ เดินทางจาริกธรรม แสวงบุญ ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาบนหลังคาโลก
  พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าสักคงตัน เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำฯ ประจำปี ๒๕๕๔
  พระราชเขมากร มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอด
  พระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอด
  โครงการเฉลิมพระเกียรติ หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ-สามเณรฯ
  การประชุมฯ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขต ๗ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ วัดสันปูเลย อ.แม่แตง
  งานบำเพ็ญกุศลศพ ศ.ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
  พระครูถาวรนพรัฐเข้ารับเกียรติบัตรบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๔
  พิธีจัดสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้า ๗ ตื้อ) รูปหล่อ-เหรียญครูบาศรีวิชัยฯ ณ วัดศรีสุพรรณ
  กกต. จัดประชุม “โครงการถวายความรู้พระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ”
  ตารางการประชุมฯ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขต ๗ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
  พิธีสืบชะตา วัดแม่สาหลวง ประจำปี 2553
  งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๕๓ ณ วัดแม่สาหลวง
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดแม่สาหลวง พ.ศ.๒๕๕๒
  ประเพณีปีใหม่เมือง วัดแม่สาหลวง พ.ศ.๒๕๕๑
  งานเข้ารุกขมูลโสสานกรรม ประจำปี ๒๕๕๑ ณ วัดแม่สาหลวง
  ครม. ขึ้นค่านิตยภัตพระ กว่าพันล. เงินเดือนสงฆ์ ถวายสังฆราชยันสมภาร
  ครม. ขึ้นค่านิตยภัตพระ กว่าพันล. เงินเดือนสงฆ์ ถวายสังฆราชยันสมภาร
  ฉลองครบรอบ 22 ปี สถาปนาสังฆราชตลอดปี 54
  บรรยากาศการอบรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดสันคะยอม
  พระครูสถาพรเขมกิจ เดินทางจาริกธรรม แสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย
  บรรยากาศการอบรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)
  พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๖ ปี พระครูกัลยาณวัตรสุนทร
  พระราชเขมากร เข้าสำรวจความเสียหายเนื่องจากพายุของวัดน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสามีจิกรรม (ดำหัวสุมา) เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง
  พิธีดำหัวสุมาครูบาอาจารย์ วัดแสนเมืองมาหลวง หัวข่วง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบเงินจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ผ่านสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น
  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดป้าย “หอพระไตรปิฎกฯ และหอวัฒนธรรมนิทัศน์
  ประเพณีปอยส่างลอง (บวชสามเณรภาคฤดูร้อน) ครั้งที่ ๑ ณ วัดสมเด็จดอยน้อย ต.แม่สา
  วัดเชียงยืนเชิญร่วมงานสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์, พระสัพพัญญูเจ้าฯ และพิธีเททองหล่อพระเจ้าทันใจ
  ปอยส่างลอง ครั้งที่ ๖ ณ วัดติยะสถาน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  คนดีของสังคม...ที่วัดติยะสถาน ไทยใหญ่ อ.แม่แตง
  การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเลขานุการทุกระดับชั้น ณ วัดพระธาตุดอ
  สมเด็จพระสังฆราชสงฆ์ไทยใหญ่อาพาธด้วยอาการเบาหวาน และโรคเลือด รีบส่งตัวเยียวยาที่เชียงใหม่
  พิธีบำเพ็ญบุญเชิญสรีสังขาร หลวงพ่อท่านพระครูมงคลวิฑิต ขึ้นสู่วิหาร วัดศรีปิงเมือง
  งานปอยหลวง อาคารเอนกประสงค์ วัดหางดง ตำบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบริจาคปัจจัยเพื่อส่งไปช่วยพี่น้องชาวญี่ปุ่น ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวแล
  โครงการสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์ฯ เงิน-ทอง และรูปหล่อ-เหรียญครูบาศรีวิชัยย้อนยุค วัดศรีสุพรรณ
  มหาเถรสมาคม อนุมัติแต่งตั้ง พระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
  ภาพบรรยากาศงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) พระธาตุเจดีย์และเสนาสนะ วัดแม่สาหลวง ตำบลแม่สา
  รัฐบาลพม่าถวายสมณศักดิ์สูงสุดสำหรับพระภิกษุสายวิปัสสนาแด่ พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงคโล)
  ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอสันป่าตอง
  สนามสอบบาลี สนามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๓ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประโยค ๑-๓ ถึงประโยค ป.ธ๔
  โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร-ภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี ณ วัดศรีสุพรรณ
  งานบวชเนกขัมมะบารมี “มาฆบูชา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหาราชา ณ วัดโลกโมฬี
  การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การประชุม "พระสังฆาธิการระดับวัด คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔"
  การอบรมบาลีก่อนการสอบคณะสงฆ์ภาค ๗ สนามสอบวัดดอยสัพพัญญู
  สิ้นพระเถระ พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงคฺปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ฝั่งธนฯ เจ้าคณะภาค ๑๐
  พิธีถวายทานกุฏิ ร.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ โดยคุณอัสซูชิ-คุณโสภิต โนมิยาม่า
  พิธีมหามงคลยกฉัตร ๙ ชั้น ประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย์สะหรี๋จัยมงคลทันใจ๋ ณ วัดสันคะยอม ต.สันทรายน้อย
  โครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูวัดร้าง ๙ วัด อำเภอกัลยาณิวัฒนา” ณ วัดจันทร์ อำเภอกัลยา
  งานผูกสีมาฝังลูกนิมิตวัดดอนชัย (ท่ารั้ว) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
  พิธีผูกสีมาฝังลูกนิมิตวัดสันโป่ง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค โดยสำนักงานโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน ณ วัดพ
  การประชุมเสวนาทางวิชาการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ในตำบลหนองแก๋ว ณ วัดละโว้ อ.หางดง
  เจริญพรบอกบุญร่วมก่อสร้างกุฏิสงฆ์วัดเหมืองง่า จ.ลำพูน งบประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
  มงคลพิธียกฉัตรเจดีย์ งานฉลองพระธาตุเจดีย์และเสนาสนะ วัดสมเด็จดอยน้อย
  พิธีฉลองสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ และงานเทศน
  การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
  ขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศพระครูปราการวรศาสน์ (นพดล คุณวโร, ฟองคำ) เจ้าอาวาสวัดกำแพงใหม่ (ป่าไผ่) เจ้าคณ
  ขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศพระครูสถาพรเขมกิจ เจ้าอาวาสวัดพันตอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  พิธีพุทธาภิเษกมหาเทวาโพธิสัตว์ และถวายวิหารพระแม่กวนอิม ณ วัดโลกโมฬี
  ขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศพระครูกัลยาณวัตรสุนทร วัดสันปูเลย ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  ขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศ พระครูปัญญาวิเชียร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมชั้นเอก สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ อ.แม่ริม
  พิธีรดน้ำสรงศพพระราชทาน หลวงปู่บุญจันทร์ ปุณฺณจนฺโท (พระครูอมรธรรมประยุต)
  สรุปยอดผ้าป่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
  งานทำบุญทอดผ้าป่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ ๙ วัดร้าง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
  พิธีวางศิลาฤกษ์หอสมุดวิสุทธิวงศาจารย์ ณ วัดพระธาตุสุนันทา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  พิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  งานประเพณียี่เป็งสำนักสงฆ์ร่มไทรคำ นำโดย พระครูปัญญาวิเชียร เจ้าสำนักสงฆ์ร่มไทรคำ
  กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์
  พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำตระกูล ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ
  พิธีทำบุญทอดกฐินวัดสันปูเลย เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ ทอดถวาย ณ วัดสันปูเลย
  พระครูมนูญบุญญากร เจ้าคณะตำบลริมเหนือ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถาน นำคณะศิษยานุศิษย์จากกรุงเทพฯ มาทอดถวา
  จากเจ็ดยอด....สู่กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (วิเชียรบุรีทัวร์) วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้าง ๙ วัด
  พิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดติยะสถาน (ไทใหญ่) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกา
  พิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดตาดเหมย ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรร
  สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๓
  ประกาศสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องผลการคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ป
  งานทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยคุณแม่แจ้ง พงศสุรทร พร้อมครอบครัว บริษัท ช.นวกิจอินเตอร์กรุ๊
  พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนาราม (ต้นแก้ว) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรุงเทพ-เชียงใหม่ ณ วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชีย
  กฐินสามัคคี โดย ผศ.ทพญ.มัลลิกา ศุขเกษม ณ วัดพันตอง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
  งานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต (ครูบาปัญญาวชิระ)
  รายนามพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตร ปี ๒๕๕๓ (เฉพาะเชียงใหม่)
  กฐินสามัคคี ญี่ปุ่น-กรุงเทพ-เชียงใหม่ ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุศรีวิชัย บ้านหัวป่าห้า หมู่ ๒
  พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-star ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ณ วัดพวกแต้ม
  กฐินสามัคคีโดย คณะนักธุรกิจ, ชมรมปิยมิตร LPN กรุงเทพมหานคร ทอดถวาย ณ วัดสมเด็จดอยน้อย
  งานทอดกฐินสามัคคีกรุงเทพ-เชียงใหม่ นำโดยคุณคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ ทอดถวาย ณ วัดหัวดงสามัคคีธรรม
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสามีจิกรรม ณ วิหารวัดพระสิงห์วรวิหาร
  คณะสงฆ์ อ.แม่แตง ประกอบพิธีสามีจิกรรม
  พิธีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย
  บรรยากาศการทำบุญออกพรรษา ณ วัด ติยะสถาน ไทยใหญ่
  เจ้าคณะตำบลมืดกา ให้การต้อนรับพระราชเขมากร ในการตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอุโบสถวัดปัจฉิมการาม
  พระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร นักเรียนผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี
  การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ สมัยที่ ๑
  งานทำบุญท่าน ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ณ.วิหารวัดราชมณเฑียร
  การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
  พิธีบวงสรวงพระธาตุอินทร์แขวน ณ วัดหัวดงสามัคคีธรรม ตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  งานวันกตัญญูสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง
  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ณ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และ พิธีมอบประกาศนียบัตรและมุทิตา พระภิกษุสามเณรที่สอบบาลี นักธรรมได้ ปี ๒๕๕๒ อ
  กิจกรรมฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษาวัดสันคะยอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  งานวันกตัญญูกตเวทิตาคุณ พระเดชพระคุณพระโพธิรังษี ณ ศาลาธรรมจักร วัดพันตอง
  ประเพณีสลากภัตต์ ณ วัดนันทาราม ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  งานทำบุญถวายสลากภัตต์ ประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ณ วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  ดาว มยุรี เข้าพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ วัดกำแพงใหม่ อ.เวียงแหง
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเด็กและเยาวชน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กฯ
  งานทำบุญถวายสลากภัตต์ ประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ณ วัดหมื่นสาร
  กิจกรรมฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษาสำนักสงฆ์ร่มไทรคำ
  กิจกรรมฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษาวัดหัวดงสามัคคีธรรม
  กิจกรรมฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษาวัดรัตนาราม (ต้นแก้ว)
  โครงการพระธรรมทูตสัญจร 2553 โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขี้เหล็ก ณ วัดอินทราราม (ขี้เหล็กหลวง)
  อุโบสถกลางน้ำวัดติยะสถาน (ไทใหญ่) ล่ม
  วันตักบาตรพระอุปคุต (วันเป็งปุ๊ด) ณ วัดกำแพงใหม่ อ.เวียงแหง
  งานทำบุญครบ ๑๐๐ วัน การมรณภาพของ หลวงพ่ออ้าย อคฺคปุญโญ หลวงพ่อของพระราชเขมากร
  กิจกรรมการพัฒนาและทำความสะอาดวัด โดยคณะทหาร ร ๗ พัน.๑ หน่วยทหารในพระองค์ฯ ค่ายกาวิละ เชียงใหม่
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองเปรียญธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  พระราชเขมากร และพระครูปลัดเกษม ฐิตญาโณ ผู้ติดตาม ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วย อ.ป.ต. วัดใหม่หนองหอย
  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนพร้อมใจ ร่วมพิธีอัญเชิญพระรูปพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อประดิษฐาน ณ วัดดาราภิมุข
  งานทอดผ้าป่านิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทอดถวาย ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันกตัญญูกตเวทิตาคุณ พระเดชพระคุณพระโพธิรังษี (บุญศรี พุทธิญาโณ)
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแสดงสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา แด่พระเถระผู้ใหญ่ระดับปกครองของจังหวั
  วัดโลกโมฬี ขอเชิญบวชเนกขัมมะบารมีเพื่อแม่แห่งชาติ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร กุมารี กุมารา
  พิธีมหาพุทธาภิเษก พุทธบารมีเก้าวาระ เก้าพระอารามศักดิ์สิทธิ์ การจัดสร้างอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
  วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) เชิญทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
  พิธียกช่อฟ้าวิหารวัดพระธาตุดอยกู่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ภาพความคืบหน้าในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในอริยบถยืนมองดูเมืองเชียงใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
  งานทำบุญฉลองปริญญาบัตร และทำบุญอายุวัฒนมงคล ของพระสมุห์ประหยัด ฐานธมฺโม
  พระครูปลัดเกษม ฐิตญาโณ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพันตอง เป็นประธานในพิธีมอบโ
  ขอร่วมเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดบุปผาราม(ทุ่งหัวช้าง)
  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓เป็นวันอาสาฬหบูชาได้มีสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม
  การสัมมนาวิชาการเรื่อง “เถราภิเษก พิธียอยกสมณศักดิ์พระสงฆ์ในล้านนา”
  การประชุม คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
  เชิญร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถชมวิวโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)
  ขอเชิญบริจาคทุนทรัพย์ ร่วมสร้าง ซุ้มป้ายประวัติวัดช่อแลพระงาม
  วัดพระธาตุจอมแตง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อชุมชนฯ ศูนย์ปิยะธรรมเปี่ยมสุข (ศปป.)
  วัดช่อแลพระงามขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณะตู้พระไตรปิฏก
  ประชุม “โครงการจัดทำผังแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา
  พิธีตัดลูกนิมิต และพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดหนองบัว โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
  วัดพันตองขอเชิญร่วมมหาทานบารมี...ทำบุญ...ไถ่ชีวิตโค-กระบือ...จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  วัดดอนชัย อำเภอแม่ริม เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ คืนป่าสู่ปฐพี สร้างความดีเพื่อพ่อ หนึ่งล้านน้ำใจ หนึ่ง
  วัดพระธาตุสุนันทา ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-บาล
  วัดโลกโมฬี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา
  ห้องพักรับรองของวัดพวกช้าง ที่ได้ดำเนินการตกแต่งภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระพุทธรูปโคตมะ พระศรีอาริยะเมตตรัย พร้อมแท่นประดิษฐาน
  สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ ได้ก่อสร้างวิหารแบบทรงไทยล้านนาประยุกต์ ๒ ชั้น
  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
  ขอเชิญร่วมสร้างฐานประดิษฐานครูบาเจ้าศรีวิชัย
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินประจำตระกูล ณ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ
  พระราชสุตตาภรณ์ และพระราชปัญญาภรณ์ ผู้ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
  โครงการคืนป่า สู่ปฐพี สร้างความดีให้พ่อ หนึ่งล้านน้ำใจ หนึ่งล้านต้น บวชป่า ปลูกป่า อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
  พระอาจารย์พระมหาอาวรณ์ ภูริปญฺโญ ได้นำคณะศรัทธาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบล้านนา เรียกว่า พิธีลาปอน
  งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๐ ปี พระมหาไพศาล ฐานวุฑฺโฒ
  ขบวนอัญเชิญน้ำสรงองค์พระธาตุ ประจำปี 2553 ณ วัดละโว้
  โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา
  อาจารย์บัวเขียว จันทร์ปัญญา ถวายเงินสร้างกุฎิสงฆ์สามัคคีวัดพันตอง
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.
  พระธรรมมังคลาจารย์ และพระราชเขมากร พร้อมด้วยนายคมกริช ตรีธัญพงค์ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์พระวิหารปฏิบั
  บรรยากาศพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2553
  ท่านพระครูสุทธิจิตตาภิรัต เจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร พร้อมคณะศรัทธาวัดหมื่นสาร ได้ทอดผ้าป่าถวาย ณ วัดหั
  อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศโปรตุเกส เป็นประธานทอดผ้าป่ามหาอธิษฐานบารมี สมทบทุนสร้างพระธาตุอินทร
  วัดพวกช้างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าวัด และปรับปรุงตัวอาคารกุฏิหลังเดิม
  ประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
  โครงการ สร้างพระพุทธไสยาสน์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสามัคคีนุสรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญู แด่หลวงพ่อเจ้าคุณพระโพธิ
  หอระฆังวัดพวกช้าง ถ.ศรีดอนชัย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ พระอ้าย อคฺคปุญโญ ณ วัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชีย
  ภาพบรรยากาศสวดพระอภิธรรม หลวงพ่ออ้าย อคฺคปุญโญ
  งานอบรมสมโภชพุทธาภิเษก (บวชพระเจ้า) พระพุทธรูปปางฝนแสนห่า วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓
  ประเพณีปอยส่างลอง วัดป่าเป้า
  พิธีอัญเชิญพระรุปปั้น ประดิษฐานบนพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ วัดดาราภิมุ
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนหล่อพระรูปเหมือน พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดดาราภิมุข
  ในคืนวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ ทางวัดพระสิงห์วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดการฟ้อนเล็
  ขอแสดงความยินดีกับคณะเยาวชนช่างฟ้อนเล็บ วัดปันเส่าที่ไดัรับรางวัลชนะเลิศ การฟ้อนเล็บ
  งานมหกรรมชุมนุมยุวพุทธธรรมจาริกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม-๔ เมษายน ๒๕๕๓ ณ วัดศรีโสดา พร
  ขอเชิญร่วมงานเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา (พันเส่า)
  เชิญร่วมงานบุญประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์ สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดช
  พิธีอบรมสมโภชน์พุทธาภิเษก สืบชะตาหลวงพระเจ้าแสงคำเมือง พระพุทธสุพัฒนนพบุรีศรีล้านนาประชานาถ
  พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์
  ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการบรรพชาอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดพระธาตุจอมแตง
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพท้าวเวสสุวรรณ วัดพระธาตุจอมแตง
  งานฉลองสมโภชโฮงหลวงไทลื้อเมืองลวงเหนือ (พระโสภณธรรมสาร ครบ ๔ รอบ)
  งานทำบุญฉลองสมโภชวิริรัตนสุนทรนุสรณ์ และเสนาสนะฯ วัดนันทาราม
  งานทำบุญฉลองเสนาสนะถาวรวัตถุ วัดหมื่นสาร (ปอยหลวง)
  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดท่าใมห่อิ
  หลวงปู่ครูบาดวงดี อายุ 104 ปี วัดท่าจำปี มรณภาพแล้ว
  พระพุทธรูปฝนแสนห่า ที่ปั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีความสูง 3.20 เมตร หนัาตักกว้าง 5 ศอก ประดิษฐสถาน ณ วั
  บรรยากาศการถ่ายทำ รายการลานนาทอล์ค ตอนวัดศรีมุงเมือง
  พระฐิติกร ฐิตวํโส นำสามเณรลูกศิษย์เข้าร่วมงาน และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการศึกษาของสามเณร เนื่อ
  ภาพความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดหัวดงสามัคคีธรรม
  ภาพบรรยากาศพระสงฆ์จำนวน ๖๙ รูป เข้าปริวาสกรรม ณ วัดสมเด็จดอยน้อย
  ศาลเด็ก ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบรรพชาสามเณร
  งานถือบวชเนกขัมมะปารมี ถือศีลปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑
  กำหนดการเดินขบวนแห่น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ งานบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุ – ตักบาตรข้าวสารประจำปี 2553
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองคำเปลวเพื่อปิดยอด
  กำหนดการจัดงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๑ “ โครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต”
  พิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างปั้นพระพุทธเจ้าปางฝนแสนห่า ณ วีด ธรรมประดิษฐ์สถาน (ฝนแสนห่า)
  ภาพบรรยากาศงานเคาท์ดาวน์บุญ... งานบุญสิ้นปี วัดท่าใหม่อิ
  สวนดอกไม้บริเวณหน้าลานโพธิ์ ณ วัดพันเตา
  ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปิดทององค์พระประธาน “พระเจ้าแสงคำเมือง”
  พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าเมือง ประดิษฐานบนแท่นแก้วแววคำ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า
  บรรยากาศพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อเพชร วัดนันทาราม
  งานสมโภชพระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด
  ขบวนแห่และมงคลพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเพชร (พระเพชร) ขึ้นประดิษฐานบนพระวิหาร
  วัดศรีสุพรรณ : ปันน้ำใจสู่หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ ๒
  วัดนันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทอดกฐินประจำปี
  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และร่วมบูชาก้อนอิฐ ทราย ปูน เพื่อสร้างพระพุทธรูป
  ภาพบรรยากาศพิธีเททองหล่อครูบาศรีวิชัย ณ วัดหมื่นสาร
  พิธียกช่อฟ้าพระวิหาร และถวายกองกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดเชียงยืน
  บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงยามค่ำคืน ณ วัดดาราภิมุข อ.แม่ริม
  บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงยามค่ำคืน ณ วัดหัวดงสามัคคีธรรม อ.แม่ริม
  ผ้ากฐินพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดถวาย ณ วัดละโว้
  ภาพบรรยากาศงาน ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนา วัดพันเตา เชียงใหม่
  ภาพบรรยากาศพิธีเททองหล่อพระพุทธสุพัฒนนพบุรีศรีล้านนาประชานาถ วัดปันเส่า
  พิธีหล่อพระเกศโมลี พระเจ้าแสงคำเมือง พระประธานในวิหารศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า
  วัดศรีสุพรรณเชิญร่วมร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2552
  ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างตำหนักสมเด็จ วัดโลกโมฬี
  ภาพบรรยากาศงาน กฐินมหากุศล เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง "มหาวิหารไทลื้อ ปุญฺญมากโร"
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของทายาทสายตระกูล "จันทรปัญญา" ณ วัดเจ็ดยอด
  วัดศรีมุงเมือง ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นประธานกองบุญสร้าง “มหาวิหารไทลื้อ ปุญฺญมากโร”
  วัดดาราภิมุข ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธาตุจอมแตง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๒
  วัดหางดง โดยพระครูสุกิจสาลนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดหางดง, เจ้าคณะตำบลหางดง ได้จัดกิจกรรม “ธรรมะสัญจร”
  คณะศรัทธาอำเภอสัตหีบ (ชลบุรี) – เชียงใหม่ นำคณะมาทอดผ้าป่าถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง
  ขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ถวายกองกฐินสามัคคี-พิธียกช่อฟ้าพระวิหาร
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญหล่อรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา
  ภาพความคืบหน้า การบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารวัดเชียงยืน
  วัดมณเฑียรขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีก่อสร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทยล้านนา
  วัดพวกช้างขอเชิญร่วมงานทำบุญเทศน์ "มหาชาติ" หรือเวสสันตรชาดก
  วัดพวกช้างขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนในการสร้างหอระฆัง และเสนาสนะถาวรวัตถุ
  วัดหัวดงสามัคคีธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมในวันออกพรรษา วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทอด ณ วัดตาดเหมย ตำบลป่าเมี่ยงเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเ
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในฤดูเข้าพรรษา ประจำปี 2552 วันที่
  วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนลอยพระเจ้าติโลกราช
  วัดศรีสุพรรณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพเยาวชนในท้องถิ่น
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในฤดูเข้าพรรษา
  วัดป่าเป้าโดยพระอธิการอินตา อินฺทวีโรได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์เพิ่มเติมภายในบริเวณด้านหน้า
  วัดเจ็ดยอดเชิญร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าติโลกราชและบูรพมหากษัตริย์ราชวงศ์มังรายองค์สถาปนาวัด
  วัดศรีโสดา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพให้กับพระภิกษุ สามเณรชาวเขา
  วัดสันคะยอมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะ และปิดทองจังโก๋ พระธาตุเจดีย์วัดสันคะยอม
  ศิลปะหัตถกรรม วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง)
  วัดหมื่นสารขอเชิญร่วมทำบุญ
  ขอเชิญร่วมสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อถวายไว้ ณ วัดธรรมประดิษฐ์สถาน (วัดบ้านกลาง)
  วัดหางดง ขอเชิญร่วมงานตานก๋วยสลาก ประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง ณ วัดหางดง ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
  วัดละโว้ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัด ตารางวาละ ๔๐๐ บาท
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่าเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทองเหลือแท่งหล่อสำหรับพระประธาน แท่งละ ๙๙ บาท
  วัดศรีมุงเมือง ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “มหาวิหารไทลื้อ ปุญฺญมากโร”
  วัดดวงดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระธาตุวัดดวงดี โดยร่วมบูชาพระซุ้มกอ (เนื้อดินผสมกระ
  วัดพระธาตุจอมแตงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระศาสนาปฏิบัติธรรมด้วยตนเองในช่วงเข้าพรรษนี้
  วัดโลกโมฬีโดยพระปลัด ดร.ดวงคำ อภิวฑฺฒโน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษานี้
  วัดพวกช้างเชิญสาธุชนร่วมเข้าวัดทำบุญภาคกลางคืน
  กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ได้จัดโครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ้น ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมอำเภอเมือ
  คณะศรัทธาผู้อุปถัมภ์บำรุงเป็นประธานในการก่อสร้าง “พระวิหารหลวงพ่อเพ็ชรและศาลาสิริรัตนสุนทรนุสรณ์ของว
  วัดพันเตาจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป (พระเจ้าทันใจ) ๓ องค์
  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพยอมยงค์
  ร่วมทำบุญมหากุศลหุ้มทองจังโก องค์พระธาตุวัดดวงดี
  กุฏิสำหรับวิปัสนากัมฐาน ได้รับการบูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
  วัดพวกช้างขอเชิญร่วมทำบุญบูชาพระราหูลทุกวันพุธ เวลา 18.00-21.00
  ผู้มาทำบุญวัดปันเส่า คุณป้าหมอราวดร วัฒภานนท์
  วัดเชียงยืนร่วมกับกรมศิลปากร ได้ทำพิธีบวงสรวงและสวดถอนวิหารวัดเชียงยืน เพื่อทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ให
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำบุญเททองหล่อพระประธาน (พระเจ้าแสงคำเมือง)
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบูรณะวิหาร วัดศรีดอนชัย (วัดแรกของอำเภอปาย) ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียงเหนื
  ขอเชิญร่วมงานทำบุญยกยอดฉัตรพระวิหารทรงล้านนา และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๓๙ ปี พระมหาไพศาล ฐานวุฑฺโฒ (ก
  ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ และสรงน้ำพระเจ้าทันใจสมปรารถนา
  วัดสันคะยอม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะและปิดทองจังโก๋พระธาตุเจดีย์
  รายการก่อสร้างอาคารรับรองสงฆ์อาพาธและอาคารรับรองผู้ปฏิบัติธรรม
  งานสมโภชยกยอดฉัตรทองคำมหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเชียงยืน
  พิธีบรรจุพระพุทธมหาทานบารมีศรีล้านนาเชียงใหม่ชัยมงคล (พระหยกเขียว) ในฐานชุกชี (แท่นแก้ว) ในวิหารและพ
  พิธีการต้อนรับ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระเทพโกศล เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
  พุทธศนิกชนชาวเชียงใหม่ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่
  แต่งตั้งรักษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปใหม่
  กิจกรรมดีดี ของทางรัฐบาลกับชุมชนวัดพวกช้าง
  ขอเชิญร่วมงานทำบุญสมโภช (ปอยหลวง) หอมณเฑียรธรรม, กุฏิปัญญาวชิระ, อาคารปฏิบัติธรรม, หอกลอง-หอระฆัง ณ
  วัดผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก มหาเถรภิเษก ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ บัญชี “สร้างพระพุทธเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดโลกโมฬี
  กิจกรรมงานวันสามเณรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒
  พระธรรมสิทธาจารย์ “หลวงปู่หนู”วัดพระสิงห์ฯ มรณภาพ
  วัดโลกโมฬีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒
  ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ – ตักบาตรข้าวสาร ประจำปี ๒๕๕๒ ณ วัดพระธาตุจอมแตง
  ขอเชิญร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธมหาทานบารมีศรีล้านนาเชียงใหม่ชัยมงคล
  วัดอุโมงค์สวน (พุทธธรรม) ขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพลงรักปิดทอง, เจ้าภาพโคมไฟประดับวิหาร หน้าบันวิหารไม้สักทองทรงล้านนา
  ขอเชิญนมัสการ “พระพุทธนันทศากยมุนีศรีอริยะเมตไตร” (ทันใจ) ทรงเครื่องล้านนา และเชิญร่วมทำบุญ สร้างอ
  พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
  คณะศรัทธาวัดหมื่นสาร จัดพิธีถวายการต้อนรับเนื่องในงานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ พัดยศ ชั้นเอก
  วัดหัวข่วงจัดพิธีถวายการต้อนรับ มุทิตาสักการะ พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต (ทรงสวัสดิ์ ปญฺญาวชิโร)
  วัดโลกโมฬี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างประตูวิหาร
  เชิญพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเป็นภาพให้กับพระภิกษุ สามเณรชาวเขา
  วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑
  วัดมณเฑียร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญต่าง ๆ
  วัดนันทาราม เชิญร่วมต้อนรับคณะกฐินสามัคคี
  วัดชัยพระเกียรติ เชิญร่วมประเพณียี่เป็ง
  คิดดี ทำดี โดยการนำของท่านเจ้าอาวาสวัดพันเตา
  ขอแสดงความยินดีกับคณะสงฆ์และศรัทธาวัดศรีโสดา
  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเวฬุวัน
  งานตานก๋วยสลากป๋าเวณี ๑๒ เป็ง วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑
  ประเพณีตานก๋วยสลาก วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
  วัดโลกโมฬี ชวนชาวพุทธบริจาคโลงศพช่วยคนยากไร้
  เชิญร่วมทำบุญวัดโลกโมฬี
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทวดา เพื่อนำมาประดิษฐานรอบองค์เจดีย์ วัดปันเสา
  งานทำบุญตานก๋วยสลากวัดหมื่นสาร วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑
  ตามฮีต ตวยฮอย ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อแผ่นดินล้านนา และคนล้านนาทุกคน
  วัดพระธาตุจอมแตง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุง กุฏิปฏิบัติธรร
  วัดพระธาตุจอมแตงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๑
  การแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำการเตรียมความพร้อมไปศึกษาต่อปริญญาตรีในต่างประเทศ โดย โรงเรียนพิงครัตน์
  วัดนันทาราม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาสิริรัตนสุนทรนุสรณ์ อุทิศแด่พระครูสิริรัตนสุนทรนุสรณ์
  วัดนันทารามขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารหลวงพ่อเพ็ชรเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป (หลวงพ่อเพ็ชร) วัดนันทาราม
  โครงการ “ฮ่วมแฮงแต่งหย้อง วัดดวงดี”
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สหรัฐอเมริกา (สมาคมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์ค) - เชียงใหม่
  ตามฮีต ตวยฮอย ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อแผ่นดินล้านนา และคนล้านนาทุกคน
  วัดพระธาตุจอมแตง ขอเชิญร่วมทอดกฐิน
  ธรรมสปาวัดพวกช้าง
  ขอเชิญไหว้พระเจ้าทันใจประทานพร
  ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างซุ้มประตูวัดศรีบุญเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วัดพันเตา ขอเชิญร่วมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง “พระธาตุเจ้าทันใจ ๑๗ ยอด”
  วัดบวกครกน้อย โดยครูบาพระมหาทองสุข สิริวิชโย จัดพิธีมหามงคลเททอง หล่อเนื้อสำริด รูปเหมือนลอยองค์
  วัดพระธาตุจอมแตง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุง กุฏิปฏิบัติธรรม ๔ หลัง
  หลวงปู่จันทร์ กุสโล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร มรณะภาพด้วยโรคชรา สิริอายุได้ 91 ปี
  พิธีหล่อเทียนพรรษา สำนักศาสนศึกษา วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
  วัดท่าใหม่อิ จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส พระมหาไพศาล ฐานวุฑโฒ
  วัดเวฬุวันจัดพิธีทำบุญทักษิณาทานแด่อดีตเจ้าอาวาสผู้ล่วงลับ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดีดี มีเดีย จัดพิธีทำบุญประจำปี ณ สำนักงานใจดีดี มีเดีย
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com